יום רביעי, 7 בספטמבר 2011

עוד על "תיעוד" ו"אמנות"

זוכרים את הסקר שעסק בסגנון צילומי? הוא כלל צמדי-הפכים של תכונות המתקשרות לסגנונות צילומיים ונתבקשתם למקם את הסגנון שלכם בכל אחד מהצמדים.
בפוסט שהעליתי לבלוג אתמול ניסיתי לקטלג את עבודת הצלם על פי דיכוטומיה שבמרכזה הייעוד שלה: תיעוד לעומת ביטוי אישי. טענתי כי ניתן לברר את כוונתו של הצלם על פי הכלים היצירתיים בהם הוא משתמש לפני החשיפה, במהלכה וגם אחריה. בכל מקרה, ניסיתי להיעזר בתוצאותיו של סקר הסגנון הצילומי על מנת לבחון האם אכן ניתן לקשור תכונות סגנוניות שונות לכדי "הלכי רוח" צילומיים. בסקר הופיעו מספר צמדים המתייחסים לדיכוטומיה הזאת. בואו נבחן כיצד הם מתקשרים לצמדים אחרים:
  • תיעודי או ציורי - צילום תיעודי נמצא במתאם גבוה עם התכונות הבאות: אמיתי, מפורש, ציבורי, תוכני, מוחצן ויצרי, ובמתאם בינוני עם: מטריד, ספציפי וחצצי. סגנון ציורי נמצא במתאם גבוה עם: אידיאלי, מופשט, אישי, צורני, אינטרוספקטיבי ושקול, ובמתאם בינוני עם: מרגיע, גנרי וחלומי.
  • אירוני או נאמן - צילום נאמן נמצא במתאם גבוה עם התכונות הבאות: מואר, קלאסי, מרגיע, גנרי וחצצי, ובמתאם בינוני עם: מפורש, נצחי ומוחצן. סגנון אירוני נמצא במתאם גבוה עם: אפל, שונה, מטריד, ספציפי וחלומי, ובמתאם בינוני עם: מופשט, מיידי ואינטרוספקטיבי.
  • אמיתי או אידיאלי - צילום "אמיתי" נמצא במתאם גבוה עם התכונות הבאות: מצוי, גס, תיעודי, מיידי, תוכני, מטריד וחצצי, ובמתאם בינוני עם: ציבורי, מוחצן ושקול. צילום "אידיאלי" נמצא במתאם גבוה עם: מבוים, מעודן, ציורי, נצחי, צורני, מרגיע וחלומי, ובמתאם בינוני עם: אישי, אינטרוספקטיבי ויצרי.
יש לשים לב לכך ששלושת הצמדים האלה חופפים זה את זה במידה מסויימת. יחד עם זאת, כל אחד מהם מדגיש ניואנס אחר של אותה דיכוטומיה. התמונה הכוללת שעולה מהנתונים מאששת את קיומם של שני הלכי רוח מנוגדים, אם כי הקשרים פחות מובהקים מכפי שסברתי. ניתן לחדד את התמונה המסתמנת אם בוחנים את הצמד הבא:
  • מפורש או מופשט - סגנון מפורש נמצא במתאם גבוה עם התכונות הבאות: תיעודי, גס, קונטרסטי, מיידי, מסודר וגנרי, ובמתאם בינוני עם: תוכני, נאמן ומרגיע. סגנון מופשט נמצא במתאם גבוה עם: ציורי, מעודן, נצחי, כאוטי וספציפי, ובמתאם בינוני עם: צורני, אירוני ומטריד.
אם כן, מסתבר שהדרך הטובה ביותר לברר את כוונת הצלם עוברת דרך הכלים בהם הוא משתמש: הצמד מפורש-מופשט הוא לא רק עניין של תחושה או רעיון. יש לו ביטוי מובהק במראה התצלום, וכפי שראינו הוא עצמו מבטא את הלך הרוח של הצלם (לפחות על פי המשתתפים בסקר).
.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Google Analytics Alternative